Košík je prázdný.

Vědecká redakce nakladatelství

Akademické nakladatelství CERM má Vědeckou redakci od roku 2009. Vědecká redakce je poradním orgánem nakladatelství a garantuje odbornost a kvalitu textů vydávaných jako recenzované monografie. Zřízení Vědecké redakce je v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Předseda vědecké redakce:

prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství)

Členové vědecké redakce:

  • prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství)
  • doc. PhDr. František Čapka, CSc. (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta)
  • prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská)
  • prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství)
  • JUDr. Miroslav Kledus (Vysoké učení technické v Brně)
  • prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc.
  • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta)
  • prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (Akademie Sting)
  • prof. Ing. Vladislav Musil, CSc.(Vysoké učení technické v Brně, FEKT)
© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.