Košík je prázdný.

A. OBECNÁ USTANOVENÍ

Na zboží je poskytnuta záruka v délce 24 měsíců ode dne převzetí zásilky.

Reklamace uplatňuje odběratel vždy písemnou formou s popisem závady.

Zboží je odběratel povinen zaslat dodavateli přepravní službou, poštou, spěšninou nebo osobně.


B. ZÁVADY VZNIKLÉ PŘI PŘEPRAVĚ

Odběratel je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav a neporušenost obalu.

Každá nalezená závada musí být uvedena na přepravním listě přepravce a odběratel musí s přepravcem sepsat zápis o škodě. Toto musí být učiněno i při odmítnutí zásilky.

Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do tří dnů od doručení zásilky.


C. ZÁVADY VZNIKLÉ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

U reklamovaného zboží musí být vždy uveden typ výrobku, podrobný popis závady a kopie faktury, příp. dodací list, na který byl reklamovaný výrobek zakoupen.

V případě uznané reklamace je zákazníkovi zaslán opravený nebo nový výrobek, event. dobropis. Je proto nezbytné, aby na reklamačním listu bylo uvedeno i číslo účtu, na který má být dobropisovaná částka uhrazena. Reklamaci je možno vyřídit po dohodě i jiným způsobem.

Reklamaci nelze uznat, je-li výrobek mechanicky poškozen, vyplaven, bylo-li s ním zacházeno nešetrně nebo v rozporu s návodem k obsluze, event. chybí-li údaje uvedené v prvním bodě.

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.