Košík je prázdný.

Obchodní a záruční podmínky Internetového obchodu AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o.


Níže uvedené obchodní podmínky upravují vztah mezi dodavatelem a odběratelem v souladu se zákonem 367/2000 Sb.

I.
Všeobecná ustanovení

Dodavatel (prodávající):

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o.
Purkyňova 95a, 612 00 BRNO
Telefon, fax: 541 244 189
IČO: 607 33 411
DIČ: CZ60733411
Bankovní spojení: 19-5127990227/0100 (Komerční banka Brno)

Odběratel (kupující):

koncový odběratel


II.
Objednávka

Objednávky lze uskutečnit těmito způsoby:
1. přes Internetový obchod na adrese www.cerm.cz, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
2. telefonicky na číslech dodavatele, a to v pracovních dnech od 8 do 15 hodin
3. elektronickou poštou na e-mailovou adresu: obchod@cerm.cz

Při objednání je nutno uvést tyto informace:
1. jméno a příjmení odběratele, popř. název firmy
2. adresu odběratele, na kterou má být zboží doručeno
3. fakturační adresu, pokud je různá od adresy doručení
4. telefonní číslo na odběratele, na kterém si může dodavatel ověřit správnost údajů uvedených v objednávce, slouží také jako kontakt v případě nastalých problémů souvisejících s objednávkou
5. způsob dopravy (osobní odběr, doručení přepravní službou)
6. způsob platby (platba hotově při osobním odběru, platba předem na účet, platba dobírkou při doručení zboží přepravní službou, na fakturu)
7. objednané zboží včetně počtu kusů

Odesláním objednávky se tato objednávka stává závaznou.

III.
Podmínky dodání

K ceně zboží bude přičtena částka za poštovné dle platných tarifů České pošty.

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-10 pracovních dnů od objednání, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

IV.
Ochrana osobních údajů

Dodavatel se zavazuje, že veškeré údaje, které byly získány od zákazníků, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., k tomu se dodavatel zavázal registrací na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V.
Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. června 2006. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího informování.

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.