Košík je prázdný.

2010

 

Ing. Pavel Alexandr, CSc. a kolektiv

Forenzní ekotechnika. Les a dřeviny

ISBN 978-80-7204-681-2

 

Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.

Transferové daně v zemích Evropské unie

ISBN 978-80-7204-716-1

 

 Editoři: Ing. Jiří Boštík, Ph.D., Ing. Věra Glisníková, CSc.

Geotechnical Engineering 20

ISBN 978-80-7204-686-7

 

doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Zdaňování a spotřeba cigaret

ISBN 978-80-7204-711-6

 

MUDr. Alena Furdová, Ph.D., MPH, prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc.

Nádory oka a okolitých štruktúr

ISBN 978-80-7204-689-8

 

prof. (FH) Dr. Hannes Hofstadler, Dr. Roland Heinrich

Expatriate Management

ISBN 978-80-7204-700-0

 

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., Mgr. et Mgr. Jaroslav Urbánek

Úvod do matematického modelování s využitím Maple

ISBN 978-80-7204-691-1

 

prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.

Země se ubrání

ISBN 978-80-7204-678-2

 

doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. a kolektiv (Ing. Jana Hornungová a Ing. Markéta Klímková)

Udržitelnost: Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku

ISBN 978-80-7204-744-4

 

Kolektiv autorů

Dřevostavby a dřevěné konstrukce I. a II. díl

ISBN 978-80-7204-732-1

 

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.

Multifunkční ekologické a konvenční zemědělství se zřetelem na podhorské a horské oblasti

ISBN 978-80-7204-683-6

 

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Názory a postoje študentov stredných škôl k pohybovým aktivitám, telesnej výchove a športu

ISBN 978-80-7204-708-6

 

doc. Ing. Andrej Novák, PhD., Ing. Branislav Kandera, PhD.

Moderní sledovací systémy v letecké dopravě

ISBN 978-80-7204-699-7

 

PhDr. Michal Novák

Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy

ISBN 978-80-7204-657-7

 

Assoc. Prof. Marian Rybanský, PhD. Dipl. Eng

Cross-Country Movement. Modeling

ISBN 978-80-7204-717-8

 

Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

Metody hodnocení potenciálu regionů se zaměřením na trh práce

ISBN 978-80-7204-735-2

 

Ing. Ladilav Tuhovčák, CSc. a kolektiv

WaterRisk. Analýza rizik veřejných vodovodů

ISBN 978-80-7204-676-8

 

RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně

ISBN 978-80-7204-718-5

 

2011

 

doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

Bezpečnost v obchodní letecké dopravě

ISBN 978-80-7204-707-9

 

doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.

Mechanika letu II. Letové vlastnosti

ISBN 978-80-7204-761-1

 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Advanced Decision Making in Business and Public Services

ISBN 978-80-7204-747-5

 

Ing. Tomáš Dulík a kolektiv (Michal Bližňák, Věra Budíková, Ota Jirák, Jiří Kadlec, Zbyněk Křivka, Nela Olšarová, Josef Trbušek, Zdeněk Vašíček)

Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

ISBN 978-80-7204-754-3

 

prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof. h. c., Dr. h. c., Ing. Petr Řehoř, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně-ekonomický potenciál regionu

ISBN 978-80-7204-752-9

 

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Environmentální informační systémy

ISBN 978-80-7204-697-3

 

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. a kolektiv

Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla

ISBN 978-80-7204-725-3

 

doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. a kolektiv

Náklady životního cyklu stavby. Náklady investora, celospolečenské dopady.

ISBN 978-80-7204-762-8

 

doc. Lumír Miča, Ph.D. a kol.

Numerická analýza pažení stavebních jam

ISBN 978-80-7204-773-4

 

PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.  et al.

Diversity is Reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environment

ISBN 978-80-7204-775-8

 

Ing Mojmír Sabolovič, Ph.D., prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Moderní přístupy a techniky ekonomické analýzy podniku

ISBN 978-80-7204-771-0

 

RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Katalog antropologicky zkoumaných kosterních pozůstatků ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Brně

ISBN 978-80-7204-746-8

 

Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.

Měření výkonnosti inovačního procesu

ISBN 978-80-7204-760-4

 

PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Česká žena mezi rodinou a profesí

ISBN 978-80-7204-776-5

 

2012

 

Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D., Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D., Ing. Michal Ritz, Ph.D., Ing. Sylva Holešová, Ph.D., doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.

Vybrané instrumentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů

ISBN 978-80-7204-810-6

 

Ing. Lenka Černohorská, Ph.D., doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?

ISBN 978-80-7204-806-9

 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Pokročilé metody rozhodování v podnikatelské a veřejné správě (E-KNIHA)

ISBN 978-80-7204-799-4

 

doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.

Audit účetní závěrky: pro auditované podniky

ISBN 978-80-7204-778-9

 

RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D., RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., RNDr. Simona Littnerová, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Vícerozměrné statistické metody v biologii

ISBN 978-80-7204-791-8

 

prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Analýza a klasifikace dat

ISBN 978-80-7204-793-2

 

prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Signály, časové řady a lineární systémy

ISBN 978-80-7204-792-5

 

prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D., Mgr. Lukáš Kohút, prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., Mgr. Lucia Tokárová, Mgr. Jaroslav Urbánek

Vědecké výpočty v matematické biologii

ISBN 978-80-7204-781-9

 

doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

Energeticky úsporná výstavba

ISBN 978-80-7204-813-7 

 

ed. doc. Ing. Josef Chybík, CSc., doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Zdravé domy

ISBN 978-80-7204-826-7

  

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., RNDr. Simona Littnerová, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Statistické hodnocení biodiverzity

ISBN 978-80-7204-790-1

 

Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Rozhodovací stromy a lesy

ISBN 978-80-7204-785-7

 

Ing. Jiří Kříž, Ph.D., Ing. Petr Sedlák

Audiovizuální a datové konvergence

ISBN 978-80-7204-784-0

 

Mgr. Ester Nováková, Ph.D.

Český historický román v období protektorátu

ISBN 978-80-7204-797-0

 

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.

Biostatistika

ISBN 978-80-7204-782-6

 

PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích

ISBN 978-80-7204-809-0

 

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Lineární a adaptivní zpracování dat

ISBN 978-80-7204-779-6

 

Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D., prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

The Experimental Analysis of Dynamic Processes Related to Ralway Transport

ISBN 978-80-7204-827-4

 

Doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D., Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D., Ing. Lucie Vodová, Ing. Simona Grygarová

Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností

ISBN 978-80-7204-817-5 

 

Ing. Martin Šenfeldr, doc. Dr. Ing. Petr Maděra, doc. Ing. Antonín Buček, CSc. a kol.

Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. Geobiocenologické spisy, svazek č.16

ISBN 978-80-7204-803-8

 

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Udržitelný rozvoj venkova

ISBN 978-80-7204-819-9

 

RNDr. Marta Valášková, DSc.

Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály

ISBN 978-80-7204-811-3

 

doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. a kol.

Řeka a město. Vodní prvek v současných městech

ISBN 978-80-7204-814-4

 

doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. a kol.

Urbánní prostředí v souvislostech. Utváření udržitelného města a jeho přírodního zázemí v souvisejících tématech

ISBN 978-80-7204-802-1

 

Ing. Robert Zich, Ph.D.

Koncepce úspěchuschopnosti. Konkurenceschopnost – vítězství, nebo účast v soutěži?

ISBN 978-80-7204-818-2

 

2013

 

prof. Ing. Jiří Bilík, CSc., Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D., Ing. Simona Jursová, Ph.D.

Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků

ISBN 978-80-7204-854-0

 

doc. Ing. Petr David, Ph.D., Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D., Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D.

Taxation of Vehicles According to Emissions of Carbon Dioxide

ISBN 978-80-7204-857-1

 

Ing. Radek Doskočil, Ph.D.

Metody, techniky a nástroje řízení projektů

ISBN 978-80-7204-863-2

 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc., Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D.

Optimalizační metody v informačním managementu

ISBN 978-80-7204-852-6

 

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.

Veřejné finance v České republice – teorie a praxe

ISBN 978- 80-7204-861-8

 

ed. Ing. arch. Petr Novák a prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Typologie (n)ostalogie

ISBN 978-80-7204-858-8

 

Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, RNDr. et RNDr. Vladimír Mazálek, Ph.D., DBA

Problematika ISMS v manažerské informatice

ISBN 978-80-7204-872-4

 

PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.

Morava na konci eneolitu

ISBN 978-80-7204-860-1

 

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. et al.

Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Population

ISBN 978-80-7204-848-9

 

Ing. Hana Uhmannová a kol.

Rainwater Runoff in the Landscape

ISBN 978-80-7204-842-7

 

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Udržitelný rozvoj venkova, 2. vydání

ISBN 978-80-7204-859-5

 

Ing. Michal Vondruška

Krizové řízení stavebních projektů. Crisis Management in the Construction Projects

ISBN 978-80-7204-847-2

 

Antonín Zabloudil, doc. PhDr. František Čapka, CSc.

100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno

ISBN 978-80-7204-834-2

 

 

2014

 

Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D., Ing. et Ing. Josef Šunka, Ph.D., Ing. Matúš Varjan

Logistické řízení podniku v 21. století

ISBN 978-80-7204-824-3

 

eds. Ing. Silvie Brožová, Ph.D., dr hab. inż. Anna Konstanciak

Možnosti recyklace vybraných materiálů

Możliwości recyclingu wybranych materiałów

ISBN 978-80-7204-880-9

tištěná publikace

 

eds. Ing. Silvie Brožová, Ph.D., dr hab. inż. Anna Konstanciak

Možnosti recyklace vybraných materiálů

Możliwości recyclingu wybranych materiałów

ISBN 978-80-7204-881-6

CD

 

Radek Fiala, Jiří Boštík, Alena Kotačková, Lumír Miča, Karel Zdražil, Jan Masopust

Technologie štěrkových pilířů pro praxi (navrhování, provádění a kontrola)

ISBN 978-80-7204-909-7

 

eds. Ing. arch. Darina Havlíková, Ing. arch. Jan Havlík, Ing. arch. Vlasta Loutocká, prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

COPA + FA

ISBN 978-80-7204-911-0

 

prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.

Systémová metodologie – brána do řešení problémů

ISBN 978-80-7204-887-8

 

Ing. Petr Jiříček, Ing. Barbora Bebjaková, Ph.D., Ing. Marcela Chreneková, Ph.D., PaedDr. František Smrčka, Ph.D.

Financování a management inovačních programů Evropské unie

ISBN 978-80-7204-905-9

 

Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.

Strategický management. Vývoj a stav v soukromém sektoru i ve veřejné správě

ISBN 978-80-7204-873-1

 

eds. doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr., Ing. arch. Evgeniia Kuznetcova, Ing. arch. Jana Zdražilová

Moje náměstí

ISBN 978-80-7204-894-6

 

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.

Goodwill a oceňování

Ambasády České republiky v zahraničí. Program pro oceňování nehmotného majetku

ISBN 978-80-7204-874-8

 

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy

ISBN 978-80-7204-907-3

 

doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., Ing. Daniel Maršálek

Technologie fyzické ochrany civilního letiště

ISBN 978-80-7204-862-5

 

doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., Ing. Daniel Maršálek

Režimová a administrativní ochrana civilního letiště

ISBN 978-80-7204-882-3

 

eds. prof. Ing. Hana Urbášková, Ph.D., Ing. arch. Radan Volnohradský, Ing. arch. Yelena Zhuravlyova

Proměny města

ISBN 978-80-7204-910-3

 

RNDr. Marta Valášková

Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály – 2. vydání

ISBN 978-80-7204-886-1

 

doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Dokoupilová – Pazderková, Ph.D., Ing. arch. Lenka Štěpánková a kolektiv studentů FA

Budoucnost brněnského výstaviště

Práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně

ISBN 978-80-7204-895-3

 

 

2015

 

doc. Karel Burda, CSc.

Úvod do kryptografie

ISBN 978-80-7204-925-7

 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Soft computing v podnikatelství a veřejné správě

Díl I. Teorie

Díl II. Aplikace

ISBN souboru 978-80-7204-898-4

 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Soft computing v podnikatelství a veřejné správě

E-kniha

ISBN 978-80-7204-899-1

 

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. a kolektiv

Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy ČR a SR

ISBN 978-80-7204-931-8

 

prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. a kolektiv

Optical Methods in Diagnostics of Nanostructured Materials

ISBN 978-80-7204-917-2

 

prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. a kolektiv

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Elektronická kniha na CD

ISBN 978-80-7204-928-8

 

prof. Ing. Jan Široký, CSc., Ing. Regína Střílková

Trend, Development, Role and Importance of VAT in the EU

ISBN 978-80-7204-908-0

 

Ed. prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Boleradický hrad

ISBN 978-80-7204-923-3

 

 

2016

 

prof. Ing. Jan Široký, CSc., Ing. Regína Střílková, Ing. Michal Krajňák, Ph.D.

Trend, Development, Role and Importance of Corporate Taxes in the EU

ISBN 978-80-7204-940-0

 

Ing. Peter Vittek, Ph.D., Ing. Jakub Kraus, Ph.D., doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., dr.h.c.

Moderní přístup k hodnocení provozní bezpečnosti letectví

ISBN 978-80-7204-944-8

 

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D.

Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně

ISBN 978-80-7204-947-9

 

 

2017

 

RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Ing. Alice Šedivá Neckářová

Marketingový výzkum návštěvnosti – významný nástroj destinačního managementu. Příklad Kraje Vysočina

ISBN 978-80-7204-948-6

 

doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. a kolektiv

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj

ISBN 978-80-7204-955-4

 

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, Dis.

Reverzní logistika v obchodě v České republice

ISBN 978-80-7204-970-7

 

doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko. PhD., Ing. Luboš Bosák a kolektiv

SELECTED LABORATORY INSTRUMENTATION OF BUILDING PHYSICS

AUSGEWÄHLTE LABORATORIUMSGERÄTE DER GEBÄUDEPHYSIK

VYBRANÉ LABORATÓRNE PRÍSTROJE FYZIKY BUDOV

ISBN 978-80-7204-968-4

 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Soft computing v podnikatelství a veřejné správě. Doplněk

ISBN 978-80-7204-958-5 tištěná verze

ISBN 978-80-7204-959-2 elektronická verze

 

 

2018

 

prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., doc. Dr. Ing. Michal Lesňák

Optical Approaches for Nanotechnologies

ISBN 978-80-7204-977-6

 

Ing. Martin Telecký, Ing. Jiří Čejka, Ph.D.

Realizace hodnototvorných procesů a finanční řízení v dopravní praxi

ISBN 978-80-7204-975-2

 

Jitka Veselá

Národní image v kontextu vinařského průmyslu

ISBN 978-80-7207-980-6

 

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

Tradičná moderna na Slovensku. Architekti Franz Wimmer & Endre Szönyi

ISBN 978-80-7204-987-5

 

Ing. Jiří Čejka, Ph.D.

Technologie a řízení dopravy, městské noční dopravní systémy

ISBN 978-80-7204-991-2

 

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D., Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.

Sustainability Assessment: Macroeconomic and Microeconomic Frameworks

ISBN 978-80-7204-988-2

 

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Využití smart technologií ve službách průmyslových podniků

ISBN 978-80-7204-990-5

 

Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Tržní orientace – známá neznámá

ISBN 978-80-7204-986-8

 

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc., Ing. Jana Lososová, Ing. Tomáš Havrlant, Bc. Andrea Dohnalová

Problematika protichůdných dotací na chov vybraných hospodářských zvířat a ochranu predátora (případ ovcí a vlků)

ISBN 978-80-7204-998-1

 

doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., Ing. Adela Palková, PhD.

Window research – laboratory measurements

ISBN 978-80-7204-996-7

 

 

2019

 

Ing. Karel Doubravský, Ph.D.

Trendové modelování vlivu šíření fám

ISBN 978-80-7204-997-4

 

prof. Ing. Jan Široký, CSc., Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA, Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.

Trend, Development, Role and Importance of Social Security Contributions in the EU

ISBN 978-80-7623-006-4

 

Jan Štefaňák, Juraj Chalmovský, František Girgle, Lumír Miča, Petr Štěpánek, Pavel Pačes

Sanace skalních svahů – pasivní kompozitní prvky

ISBN 978-80-7623-015-6

 

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. a kolektiv

Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území

ISBN 978-80-7623-007-1

 

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. a kolektiv

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost

ISBN 978-80-7623-016-3

 

2020

 

Ing. Simona Činčalová, Ph.D.

Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách

ISBN 978-80-7623-032-3

ISBN 978-80-7623-033-0 elektronická verze

 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Vliv behaviorálních faktorů na rozhodování v podmínkách rizika

ISBN 978-80-7623-024-8

 

prof. Ing. Jan Široký, CSc., Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D., Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Trend, Development, Role and Importance of PIT in the EU

ISBN 978-80-7623-037-8

 

doc. Ing. Petr David, Ph.D., Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.

Fiskální nástroje v silniční dopravě z environmentálního hlediska

ISBN 978-80-7623-040-8

 

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.

Verejný priestor Sládkovičovo

ISBN 978-80-7623-039-2

 

doc. Ing. Róbert Findorák, PhD., prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc., doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.

Biomass in Agglomeration Process

ISBN 978-80-7623-043-9

 

Eds. prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., Ing. arch. Linda Obršálová

Budoucnost venkova

ISBN 978-80-7623-049-1

 

2021

 

Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.

Dynamické modely v ekonomice a řízení podniku

ISBN 978-80-7623-052-1

 

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult., prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. a kolektiv

Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti.

Pocta Vladimíru Smejkalovi

ISBN 978-80-7623-065-1

 

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.

Veřejné finance v praxi České republiky

ISBN 978-80-7623-064-4

 

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

Rodinné podniky ve světovém vinařství

ISBN 978-80-7623-062-0

 

Ing. Petr Sedlák, Ing. Martin Konečný, GCIH, CEH, CISM

Kybernetická (ne)bezpečnost

Problematika bezpečnosti v kyberprostoru

ISBN 978-80-7623-068-2

 

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD., Ing. Filip Bránický, PhD.

Verejný priestor Námestovo

ISBN 978-80-7623-080-4

 

2022

 

doc. Ing. arch. Jiří Löw, doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D., Mgr. Tomáš Dohnal, DiS.

Tvorba rurální krajiny a její nástroje

ISBN 978-80-7623-072-9

 

doc. Ing. arch. Jiří Löw, doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D., Mgr. Tomáš Dohnal, DiS.

Rural  Landscaping and its Tools

ISBN 978-80-7623-085-9

 

doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Daň z příjmu fyzických osob v České republice

ISBN 978-80-7623-086-6

 

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Soft computing v podnikatelství  a veřejné správě – dodatek

ISBN 978-80-7623-083-5 tištěná verze

ISBN 978-80-7623-084-2 elektronická verze

 

Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

Ekonom J. A. Schumpeter – teoretik inovací a společenských věd

ISBN 978-80-7623-081-1

 

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Analytické přístupy pro podporu řízení podniku

ISBN 978-80-7623-093-4

 

doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D. a kolektiv

Recyklace a cirkulární ekonomika – Recykling i gospodarka cyrkulacyjna

ISBN 978-80-7623-095-8 tištěná verze

ISBN 978-80-7623-096-5 elektronická verze na CD

 

 

 

 

 

 

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.