Košík je prázdný.

Procházková Dana a kol.: Terminologický slovník pro inženýrské disciplíny pracující s riziky v systémovém pojetí

Procházková Dana a kol.: Terminologický slovník pro inženýrské disciplíny pracující s riziky v systémovém pojetí

Cena vč. DPH: 100,00 Kč

Cena bez DPH: 100,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Riziko je fenomén současné doby. Proto je třeba sjednotit jeho pojetí a vytvořit provázaný seznam pojmů. Předložená práce obsahuje seznam pojmů, které jsou používány v oborech, které pracují s riziky ve prospěch bezpečnosti. Vychází ze systémového pojetí reality a z logických souvislostí založených na současném poznání světa. Současný svět představuje soubor otevřených systémů, které jsou vzájemně provázané; nejdůležitější z nich jsou: systém životního prostředí; systém sociální; a systém technologický. Člověk svou činností vytváří systém technologický a přitom ovlivňuje jak systém životního prostředí, tak systém sociální. Protože pro svůj život, své bezpečí a rozvoj potřebuje všechny uvedené systémy, tak musí svoji činnost uzpůsobit tak, aby zajistil jejich koexistenci. To znamená, že musí provádět řízení rizik ve prospěch bezpečnosti lidského systému, který je modelem současného světa, což znamená při řízení rizik respektovat poznatky z mnoha oborů i mezioborové souvislosti. Předložený terminologický slovník navazuje na pojmy používané v odborných disciplínách pracujících s riziky ve vyspělých zemích. Cílem publikace je zavést jednotnou terminologii pro práci s riziky v České republice, kde zatím řada pojmů a jejich vymezení chybí, anebo jejich definice nejsou jednoznačné, anebo značně závislé na oborových zvyklostech. (100 Kč, 68 stran, A5, brož., ISBN 978-80-7623-000-2, vydáno 2019)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.