Košík je prázdný.

Janíček Přemysl: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí

Janíček Přemysl: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí

Cena vč. DPH: 1 480,00 Kč

Cena bez DPH: 1 480,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks
Janíček Přemysl: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí

Předkládaná dvoudílná publikace je určena především vysokoškolským studentům technických univerzit a jejich absolventům. Měla by jim poskytnout systémový pohled na vybraná, většinou nadoborová témata, jakými jsou např. teorie modelování, teorie experimentu, teorie mezních stavů, teorie statistiky, teorie deterministického chaosu, ale i tvorba technických objektů, psychologie osobnosti, úvod do synergetiky atd. Má charakter specifické encyklopedie, v níž se prolínají faktografické statě s filozoficko-odbornými úvahami. Je to kniha o strukturách problematik. Zdůrazňuje se v ní pojmová stránka v různých oborech, kterou autor považuje za základ pochopení podstat věcí a dorozumívání se. Cílem této populárně-vědecké publikace je získání stručných a ucelených poznatků z několika oborů, které by měly být v zorném poli vzdělanosti techniků. Vydáno ve spolupráci s Nakladatelstvím VUTIUM. (1480 Kč, 1380 stran, brož., A4, CERM ISBN 978-80-7204-554-9, VUTIUM ISBN 978-80-214-3544-5)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.