Košík je prázdný.

Bárta O. a kol.: Veterinární klinická imunologie (Imunitní choroby domácích zvířat)

Bárta O. a kol.: Veterinární klinická imunologie (Imunitní choroby domácích zvířat)

Cena vč. DPH: 480,00 Kč

Cena bez DPH: 480,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Klinická imunologie je nejmladší klinickou disciplínou veterinárního lékařství a mohla se plně rozvinout až ve druhé polovině minulého století, když naše znalosti základní imunologie lépe objasnily mechanizmy imunitních procesů. Tato kniha je určena praktickým veterinárním lékařům a studentům vyšších ročníků veterinárního lékařství, kteří se chtějí podrobněji obeznámit s chorobami, jež jsou způsobeny buď nedostatečnými nebo nadměrnými imunitními reakcemi a které většinou nejsou popsány v učebnicích klinických disciplín. Tato kniha popisuje diagnostiku a léčbu dnes známých a u zvířat popsaných imunitních chorob a je rozdělena do tří sekcí. První sekce popisuje vrozené i získané imunitní deficience a imunosuprese, které jsou ve veterinární praxi zpravidla překryty infekcemi, a proto jsou jako takové diagnostikovány. Druhá sekce se zabývá hypersenzitivitami (alergiemi) a systémovými autoimunitními chorobami, které byly popsány u zvířat teprve v posledních desetiletích. Třetí sekce je věnována imunitním chorobám jednotlivých buněk, tkání nebo orgánů, o nichž je známo, že jsou způsobeny různými imunitními pochody - imunitními záněty, hypersenzitivitou nebo autoimunitou, nebo se to o nich předpokládá. Imunitní choroby se mohou vyskytovat u všech druhů zvířat a jsou nezřídka chybně diagnostikovány nebo léčeny. U každé choroby jsou uvedeny literární odkazy na práce, které danou chorobu u různých druhů zvířat popsaly původně, a na práce referující o dané chorobě v posledních letech. Na konci každé kapitoly je rozsáhlý seznam citované literatury, aby si čtěnář mohl dle své potřeby nalézt detailnější údaje uvedené ve vědecké literatuře. (480 Kč, 324 stran, brož., A4, ISBN 978-80-7204-553-2)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.