Košík je prázdný.

Kytýr Jiří a kolektiv: Statika II - Řešené příklady

Kytýr Jiří a kolektiv: Statika II - Řešené příklady

Cena vč. DPH: 240,00 Kč

Cena bez DPH: 240,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Předložená skripta jsou určena jako doplňkový materiál pro studium předmětu Statika II na FAST VUT v Brně, kde se probírá řešení staticky neurčitých, ale i některých staticky určitých prutových konstrukcí obecnou deformační metodou. Tato metoda umožňuje získat posunutí či pootočení průřezů, vnitřní síly v prutech a složky reakcí na vazbách. Výhodou metody je její algoritmizovatelnost při využití v programech na počítači. Skripta jsou rozdělena na několik částí; po teoretickém úvodu je prezentováno celkem 47 kompletně vyřešených příkladů prutových konstrukcí. (220 Kč, 176 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7204-946-2)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.