Košík je prázdný.

Kulil Vladimír: Goodwill a oceňování. Ambasády České republiky v zahraničí. Program pro oceňování nehmotného majetku

Kulil Vladimír: Goodwill a oceňování. Ambasády České republiky v zahraničí. Program pro oceňování nehmotného majetku

Cena vč. DPH: 480,00 Kč

Cena bez DPH: 480,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Cílem publikace je seznámit odbornou veřejnost s odlišným pohledem na podstatu oceňování. V odborné literatuře pro oblast oceňování nemovitostí se celosvětově téměř nevyskytuje slovní spojení nehmotný majetek a nemovitost. Mnozí oceňovatelé považují stavby, které jsou pevně spojeny s pozemkem, za ryze hmotnou věc. Tak tomu není. Z hlediska ceny nemovitost obsahuje nehmotné součásti, které mají zcela zásadní vliv na ocenění a tento pohled je v práci akcentován. Účelem publikace je ozřejmit podstatu ceny jakéhokoliv majetku, nejen nemovitostí. Autor vytvořil software VALUE-RATUS k ocenění majetku s rozčleněním na hmotnou a nehmotnou část.

(480 Kč, 188 stran, B5, váz., ISBN 978-80-7204-874-8)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.