Košík je prázdný.

Kledus Robert a kolektiv: Znalecký standard číslo I/2022. Oceňování silničních a zvláštních vozidel

Kledus Robert a kolektiv: Znalecký standard číslo I/2022. Oceňování silničních a zvláštních vozidel

Cena vč. DPH: 500,00 Kč

Cena bez DPH: 500,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Tento znalecký standard je novelou Znaleckého standardu č. I – Oceňování motorových vozidel z roku 1990 a jeho změn z roku 1994 a 2005 autorů Ing. Pavla Krejčíře a prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc. Novela znaleckého standardu vychází ze zákona o oceňování majetku ve znění účinném od 1. 1. 2021 a stanovuje doporučené metodické postupy pro oceňování silničních a zvláštních vozidel a určení výše majetkové újmy způsobené jejich poškozením. Pro účely těchto posouzení stanovuje standard také minimální doporučený obsah znaleckého posudku, tak aby zejména při výkonu znalecké činnosti byla zajištěna úplnost a přezkoumatelnost prováděných posouzení, a to v souladu se zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, účinným od 1. 1. 2021. Standard je tvořen třemi vzájemně se doplňujícími částmi:


     1. Pojmy v oceňování silničních a zvláštních vozidel,      1. Oceňování silničních a zvláštních vozidel,      1. Stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením silničních a zvláštních vozidel.

Na základě projednání a schválení Znaleckého standardu č. I/2022 v technické radě je doporučeno jeho využívání od 1. 1. 2022.

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.