Košík je prázdný.

Jarský Čeněk a kol.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb

Jarský Čeněk a kol.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb

Cena vč. DPH: 360,00 Kč

Cena bez DPH: 360,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

2. přepracované a doplněné vydání učebnice shrnuje hlavní zásady přípravy a realizace staveb. Řeší problematiku spojenou s předvýrobní, výrobní a provozní přípravou a s vedením stavby tak, aby bylo možno dosáhnout optimálního výsledku nejen po stránce konstrukční, ale i technologické a ekonomické. Uvádí nové poznatky z oblasti modelování technologické, prostorové a časové struktury výstavbových procesů a umožňuje tím optimalizaci nejvhodnějších pracovních a časových postupů a minimalizaci zdrojů i nákladů na výstavbu. Vychází z poznatků legislativy a stavební praxe, ale i z dlouhodobých zkušeností autorů jednotlivých kapitol. Je určena zejména studentům stavebních fakult a odborných škol, přípravářům staveb, stavbyvedoucím, manažerům výstavby a všem, kteří si chtějí rozšířit poznatky z této oblasti. Jednotlivé části tohoto 2. vydání učebnice zpracovali pracovníci stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně, STU v Bratislavě a firmy SKANSKA a.s. Praha. (360 Kč, 350 stran, B5, brož., ISBN 978-80-7204-994-3)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.