Košík je prázdný.

Čapka František: Historia populi

Čapka František: Historia populi

Cena vč. DPH: 490,00 Kč

Cena bez DPH: 490,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“. Na pozadí historického vývoje jsou představeny jednotlivé okruhy lidských aktivit v té které historické době neboli kultura každodennosti, tedy všední den jako podoba a kvalita hygieny, oblékání, obutí a módy, způsobu výroby a obživy, kultury stolování, skladby jídelníčku, bydlení, vzdělání i zábavy a lidových zvyků, směny a obchodu, fungování sociálních a pracovních vztahů, lékařské péče, cestování, kultury v nejširším slova smyslu, vč. duchovní kultury. Stranou pozornosti nezůstaly i některé otázky změn podoby sídelních center, správy a soudnictví, náboženství a umění vůbec a také soukromého intimního života člověka. Jeho celkový život byl přiblížen „jak na zámku, tak v podzámčí“. V detailnějším obraze jsou červenou kurzívou představeny zajímavosti a mnohdy i pikantnosti ze života, které dokreslují a zpřesňují základní text, obohacený bohatou obrazovou dokumentací kvalitních perokreseb, čímž je vytvořen komplexní obraz poznávací hodnoty coby volná procházka historií českých dějin. Tato populárně naučná publikace je určena nejen širší čtenářské veřejnosti a odborníkům, ale především také žákům a studentům. Stane se jistě vhodným i potřebně popularizačním doplňkem školní výuky dějepisu, čímž přiblíží a „zlidští“ tento předmět mládeži.     Autorem cca 700 ilustrací je Jiří Eliška. Vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno. (490 Kč, 312 stran, A4 naležato, váz., ISBN 978-80-7204-964-6 CERM, ISBN 978-80-210-8791-0 MU)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.