Košík je prázdný.

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2017

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2017

Cena vč. DPH: 400,00 Kč

Cena bez DPH: 400,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

NENÍ URČENO PRO DISTRIBUTORY!!!!! Číslo vyhlášky: 443/2016 Sb. Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Související předpisy Tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých Oceňování věcí movitých Účinnost od 1. 1. 2017 (400 Kč, 328 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7204-950-9)      Errata – Úřední oceňování majetku 2017 Vyhláška – úplné znění

  • str. 14, 9. řádek, doplnit místo teček číslo vyhlášky na „č. 443/2016 Sb.“
  • str. 18, 5. řádek, za č. 22 patří vložit „k této vyhlášce“
i  … míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce v setinném vyjádření, Příloha č. 3 – Indexy
  • str. 58, znak 2, číslo II., vypustit slova „rozdílní vlastníci“
Vyhláška – znění novely
  • str. 304, záhlaví – změna č. vyhlášky a datum:
443 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2015,
  • str. 304, 7. řádek odspodu ze č. 22 patří vložit „k této vyhlášce“:
i …. míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce v setinném vyjádření,
  • str. 305, předposlední řádek odspodu patří doplnit na „Ministr financí:“

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.