Košík je prázdný.

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2016

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2016

Cena vč. DPH: 400,00 Kč

Cena bez DPH: 400,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

NENÍ URČENO PRO DISTRIBUTORY !!! Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. Vyhláška ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a vyhlášky č. 345/2015 Sb. Účinnost od 1. 1. 2016 (400 Kč, 328 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7204-927-1)       Odkaz na Sbírku zákonů č. 53, 54 a 55/2016: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=53/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy       ERRATA a aktualizace   1 Str. 2, Předmluva: poslední odrážka je vadně uvedeno na konci věty „… nastalými k 1. 10. 2016“, má být k 1. 1. 2016 2 Příloha č. 8, tabulka č. 1, typ I - budovy bytové ostatní (sociální péče), poslední sloupec, vadná hodnota Ki;   Ki 2016 má být 2,051 3 Str. 303 až 305, záhlaví stránek, vadně je uvedeno „Novela oceňovací vyhlášky k 1.10.2016“, datum má být správně k 1.1.2016.     4 Na str. 18 dole v poznámce pod čarou doplnit novelu vyhlášky č. 298/214 Sb.; novela má č. 344/2015 Sb.

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.