Košík je prázdný.

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2014

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2014

Cena vč. DPH: 400,00 Kč

Cena bez DPH: 400,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

PUBLIKACE NENÍ URČENA PRO DISTRIBUTORY.

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.

Vyhláška ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

Účinnost od 1. 1. 2014

Komentáře: oceňování nemovitých věcí, oceňování věcí movitých, kódy CZ-CC

(400 Kč, 314 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7204-867-0)

 

S omluvou uveřejňujeme errata:

Obal a úvodní list: vyhláška 441 má být správně z roku 2013:
č. 441/2013 Sb.
 
str. 23: ve vzorci pro koeficient K4 nemá být 0,51, ale 0,54:
K4 = 1 + (0,54 x n)
 
str. 110, nadpis nad tabulkou dole: na konci má být 2014

 

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.