Košík je prázdný.

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2011

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2011

Cena vč. DPH: 200,00 Kč

Cena bez DPH: 200,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění. Vyhláška ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. Účinnost od 1. 1. 2011. Komentáře: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých, kódy CZ-CC. Počet obyvatel obcí ČR. (380 Kč, 302 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7204-719-2)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.