Košík je prázdný.

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2008

Bradáč, Scholzová, Krejčíř: Úřední oceňování majetku 2008

Cena vč. DPH: 200,00 Kč

Cena bez DPH: 200,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění. Vyhláška ministerstva financí o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Účinnost od 1. 2. 2008. Komentáře: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých, kódy CZ-CC. Počet obyvatel obcí ČR. (300 stran, 370 Kč, brož. A4, ISBN 978-80-7204-559-4)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.