Košík je prázdný.

Bradáč Albert a kol.: Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech

Bradáč Albert a kol.: Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech

Cena vč. DPH: 500,00 Kč

Cena bez DPH: 500,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Autorský kolektiv: Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. Ing. Lubomír Weigel, CSc. Ing. Pavel Krejčíř Ing. Albert Bradáč, Ph.D. Publikace shrnuje současný stav soudního znalectví po změnách, jež nastaly velkou novelou zákona o znalcích a tlumočnících, vyhláškou o znaleckých oborech, novou obsáhlou Instrukcí Ministerstva spravedlnosti o správním řízení ve věcech znalců, novým občanským zákoníkem a novelizací dalších předpisů. Text je určen znalcům a také studentům a uchazečům o jmenování soudním znalcem. V první části je shrnut dosavadní stav poznání v oblasti soudního znalectví obecně, v druhé pak problematika vybraných technických a ekonomických znaleckých oborů. Autoři – akademičtí pracovníci Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně – při jeho zpracování vycházeli z dlouholetých zkušeností při výchově technických znalců a při zpracování znaleckých, převážně revizních posudků. Uvedeny jsou požadavky na uchazeče a postupy při jmenování znalců a při výkonu jejich činnosti. Popsán je komplexní systémový přístup při znaleckém posu­zování až po obecné zásady formulace zá­věrů znaleckého posudku. Zahrnuta je problematika aplikace právních předpisů, přesnosti výpočtů, pravděpodobnosti výsledků a jejích důsledků pro znalecké závěry, týmová práce a činnost znaleckých ústavů. Samostatné části jsou věnovány odměňování znalecké činnosti, jejímu řízení a kontrole. Ze speciálních metodik soudního znalectví je ve druhé části pamatováno zejména na obecnou problematiku oceňování majetku, speciálně pak práva stavby, věcného břemene, věcí movitých včetně motorových vozidel, orientačně oceňování závodů (podniků) a ložisek nerostných surovin, dále informativně na technickou analýzu silničních nehod, znalectví ve stavebnictví a strojírenství (zejména posuzování vad a poruch). (500 Kč, 308 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7204-995-0, vydáno 2018)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.