Košík je prázdný.

Bradáč A., Vémola A., Bradáč A. jr.: Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021

Bradáč A., Vémola A., Bradáč A. jr.: Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021

Cena vč. DPH: 640,00 Kč

Cena bez DPH: 640,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

V letech 2019 a 2020 došlo ke schválení nového zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jenž v části týkající se znalců nahradil původní, několikrát novelizovaný zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Nové jsou i prováděcí vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti, č. 504/2020 Sb., o znalečném a č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví. Všechny tyto předpisy nají účinnost od 1. ledna 2021, s tím, že jsou stanovena i pravidla přechodného období pro dříve jmenované znalce a znalecké ústavy. Po této rozsáhlé novelizaci bylo třeba zcela přepracovat původní publikaci z roku 2018. Aktualizaci provedli akademičtí pracovníci Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. a Ing. Albert Bradáč, Ph.D.; vycházeli z dlouholetých zkušeností při výchově technických znalců a při zpracování znaleckých, převážně revizních, posudků. Text je určen stávajícím znalcům, dále studentům studijních programů Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, užitečný bude ale jistě i pro řadu stávajících znalců, pracovníků znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, pro pracovníky justice i pro další zájemce o problematiku soudního znalectví. V publikaci je shrnut dosavadní stav poznání v oblasti soudního znalectví obecně, ve druhé části pak ve vybraných technických a ekonomických oborech. (640 Kč, 324 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-061-3)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.