Košík je prázdný.

Bradáč A., Vémola A., Bradáč A. jr.: Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech

Bradáč A., Vémola A., Bradáč A. jr.: Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech

Cena vč. DPH: 710,00 Kč

Cena bez DPH: 710,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Tato publikace je aktualizací publikace „Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech“ z roku 2021. V mezidobí došlo mj. ke schválení vyhlášky č. 370/2022 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 504/2020 Sb., o znalečném.
Od roku 2021 je účinný nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále zpravidla jen „zákon“ resp. v případech možné záměny „nový zákon“), jenž spolu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, nahradil původní, několikrát novelizovaný zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Nové jsou současně i prováděcí vyhlášky (jež nahradily předchozí předpisy):
­   vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti,
­   vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném, od 1.1.2023 ve znění vyhlášky č. 370/2022 Sb., a
­   vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví.
Uvedené předpisy měly stanovenu účinnost od 1. ledna 2021, s tím, že byla stanovena i pravidla pětiletého přechodného období pro dříve jmenované znalce a znalecké ústavy; tomuto přechodnému období je osnova publikace přizpůsobena.
Text je rozšířen o úvod do problematiky některých ekonomických a technických znaleckých oborů, u nichž také došlo s účinností rovněž od 1. ledna 2021 k řadě novinek; podstatnou je například principiální novelizace zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, definicí pojmu reálná hodnota, jejím odlišením od ceny obvyklé a stanovením podmínek pro jejich určení, nebo novelizací v oblasti věcných břemen (následně vše i v novelách prováděcí oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.).
Publikace je původně určena znalcům a také studentům studijních programů Soudní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě, Realitní inženýrství a Řízení rizik technických a ekonomických systémů, resp. posluchačům kursů soudního znalectví, pořádaných Ústavem soudního inženýrství Vyso­kého učení technického v Brně. Užitečná bude ale jistě i pro řadu stávajících znalců, pracovníků znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, pro pracovníky justice i pro další zájemce o problematiku soudního znalectví.
(710 Kč, 326 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-106-1, 3. vydání, 2023)
 

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.