Košík je prázdný.

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2024

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2024

Cena vč. DPH: 650,00 Kč

Cena bez DPH: 650,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

NENÍ URČENO PRO DISTRIBUTORY!!!!!   Číslo novely vyhlášky 434/2023 Sb. * Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění * Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) v aktuálním znění, včetně novely č. 434/2023 Sb. * Vybrané předpisy související * Tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých
(650 Kč, 346 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-119-1)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.