Košík je prázdný.

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2023

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2023

Cena vč. DPH: 650,00 Kč

Cena bez DPH: 650,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

NENÍ URČENO PRO DISTRIBUTORY!!!!! * Číslo novely vyhlášky: 337/2022 Sb. * Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění * Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) v aktuálním znění, včetně novely č. 337/2022 Sb. * Vybrané předpisy související * Tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých * Účinnost od 1. 1. 2023 * (650 Kč, 346 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-102-3)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.