Košík je prázdný.

Bradáč, A., Polák, P.: Úřední oceňování majetku 2022

Bradáč, A., Polák, P.: Úřední oceňování majetku 2022

Cena vč. DPH: 600,00 Kč

Cena bez DPH: 545,45 Kč

Sazba DPH: 10 %

ks

NENÍ URČENO PRO DISTRIBUTORY!!!!! * Číslo novely vyhlášky: 424/2021 Sb. * Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění * Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) v aktuálním znění, včetně novely č. 424/2021 Sb. * Vybrané předpisy související * Tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých * Účinnost od 1. 1. 2022 * (600 Kč, 340 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-077-4)

© 2023 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.