Košík je prázdný.

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2021

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2021

Cena vč. DPH: 550,00 Kč

Cena bez DPH: 550,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

NENÍ URČENO PRO DISTRIBUTORY!!!!! * Číslo vyhlášky: 488/2020 Sb. * Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění, včetně novely č. 237/2020 Sb. * Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) v aktuálním znění, včetně novely č. 488/2020 Sb. * Vybrané předpisy související * Tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých * Účinnost od 1. 1. 2021 * (550 Kč, 340 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-051-4) * Doba dodání 10 dnů.

Ke stažení: Obsah, Errata

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.