Košík je prázdný.

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2019

Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2019

Cena vč. DPH: 500,00 Kč

Cena bez DPH: 500,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

NENÍ URČENO PRO DISTRIBUTORY!!!!! * Číslo vyhlášky: 188/2019 Sb. * Obsahuje: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku * Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. a č. 188/2019 Sb. * Související předpisy * Tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých * Účinnost od 1. 8. 2019 (500 Kč, 324 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-013-2) * Errata: Str. 75, řádky J a K: buňky posledního sloupce mají být prázdné (text "U 2-bytových Ki = 2,166" tam nepatří)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.