Košík je prázdný.

Bradáč A. a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí

Bradáč A. a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí

Cena vč. DPH: 1 190,00 Kč

Cena bez DPH: 1 190,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

DOTISK 2023. Předkládaný text navazuje na publikaci Teorie oceňování nemovitostí, jež v osmi postupně aktualizovaných vydáních vyšla rovněž v Akademickém nakladatelství CERM. Studium knihy předpokládá znalost obecné problematiky soudního znalectví. Účelem publikace je uvedení podrobných teoretických znalostí o problematice, užitečných při nejrůznějších požadavcích na odhadce nemovitosti. Obsahuje přehled metod, používaných pro oceňování, s některými vazbami na konkrétní předpisy. Znalost této problematiky je nutným předpokladem pochopení jakékoli konkrétní oceňovací metodiky resp. oceňovacího předpisu. Text obsahuje i řadu pojmů, platných dříve, pokud jsou nutné pro případné zpětné oceňování při dodatečném vypořádání dědictví a při restitucích. Zahrnuty jsou metodiky starší i novější, více i méně používané. Některé kapitoly jsou oproti předchozí publikaci vzhledem k odeznívání problematiky zkráceny, některé kapitoly jsou již zcela vypuštěny. Zcela přepracovány jsou úvodní kapitoly, zejména ve vztahu k novému občanskému zákoníku, katastrálnímu zákonu a předpisů navazujících. Nově je v roce 2021 zařazena kapitola č. 27, pojednávající o změnách v oceňování nemovitostí podle předpisů, novelizovaných k 1. lednu 2021, včetně seznamu aktuální literatury. Text obsahuje nejprve názvosloví, specifické pro oceňování nemovitostí, a přehled nutných podkladů a existujících metod pro ocenění. Další kapitoly jsou věnovány nákladovému, výnosovému a porovnávacímu způsobu ocenění staveb; uvedeny jsou všechny metody, i ty, které se podle nyní platných předpisů nepoužíva­jí, pomohou však pochopit filosofii oceňování staveb v celém jejím kontextu. Následují metody oceňování pozemků a souhrnná kapitola o stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovitostí, včetně aktualizace oceňování podle předpisů platných od 1. ledna 2021. Je zde i pojednání o oceňování nemovitostí v zahraničí, o zjištění výše majetkové újmy, způsobené poškozením nemovitosti, o podílu odhadce nemovitostí při ocenění podniku, o oceňování pro dědické řízení, při dělení spo­luvlastnictví, o oceňování věcných břemen a o výpočtu ekonomického nájemného z nemovitostí, stejně jako o oceňování bytů. Seznam literatury a předpisů od konce 19. století bude jistě vděčnou pomůckou. 2. doplněné vydání, 2021. (1.190 Kč, 808 stran, A4, brož., ISBN 978-80-7623-066-8)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.