Košík je prázdný.

Alexandr P. a kol.: Forenzní ekotechnika. Les a dřeviny

Alexandr P. a kol.: Forenzní ekotechnika. Les a dřeviny

Cena vč. DPH: 780,00 Kč

Cena bez DPH: 780,00 Kč

Sazba DPH: 0 %

ks

Monografie „Forenzní ekotechnika: les a dřeviny“ představuje stejnojmenný předmět, akreditovaný – v rámci Ústavu soudního inženýrství VUT Brno – MŠMT v r. 2007. V deseti kapitolách, na celkem 626 stranách, je tato „interdisciplinární nauka o vědeckém, systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na LES a DŘEVINY – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké“ popsána a vysvětlena. Předmět, který je součástí speciálních metod oboru soudní inženýrství, se tedy zabývá relevantními vztahy a kauzalitami reálných znaleckých objektů soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, získaných prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a mezioborového prolnutí, při respektování kvantitativního i kvalitativního ohodnocení. (780 Kč, 626 stran, B5, váz., ISBN 978-80-7204-681-2)

© 2024 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.