Košík je prázdný.

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.

Studijní text pro FP. 3. vydání 2016, ISBN 978-80-214-5391-3
Cena (vč. DPH): 120,00 Kč
Cena bez DPH: 109,09 Kč
ISBN: 978-80-214-5391-3
ks
Novinka
Bradáč Albert: Vybrané právní předpisy k problematice soudního inženýrství a obecných zásad oceňování majetku v ČR
Tato publikace obsahuje vybraná ustanovení předpisů, vztahující se přímo či nepřímo k obecné problematice soudního inženýrství a k oceňování majetku, ke stanovení výše…
Cena (vč. DPH): 330,00 Kč
Cena bez DPH: 300,00 Kč
ISBN: 978-80-7204-942-4
ks
Novinka
Malina Jaroslav: Ctnosti a neřesti, radosti a strasti
Encyklopedie s verši a obrazy. Profesor Jaroslav Malina navazuje na svá předchozí díla „Anti-encyklopedie anti-antropologie“ nebo „Světoví geniové v…
Cena (vč. DPH): 300,00 Kč
Cena bez DPH: 272,73 Kč
ISBN: 978-80-7204-924-0
ks
Novinka
Smýkalová Radka: Goniometrické funkce v elementární matematice
(V edici Scintilla svazek 5, v edici Dějiny matematiky svazek 60). Kniha vzniklá na základě autorčiny disertační práce je nejen v české odborné literatuře ojedinělou…
Cena (vč. DPH): 240,00 Kč
Cena bez DPH: 218,18 Kč
ISBN: 978-80-7204-937-0
ks
Novinka
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů III. Integrovaná podniková infrastruktura

Učební text pro FP. 136 stran, rok vydání 2015, ISBN 978-80-214-5241-1.

Tato učebnice představuje základní součást…

Cena (vč. DPH): 180,00 Kč
Cena bez DPH: 163,64 Kč
ISBN: 978-80-214-5241-1
ks
Novinka
Měrtlová Libuše a kol.: Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy v ČR a SR

Efektivní fungování sektoru veřejné správy je dlouhodobě diskutovanou otázkou, kdy se poukazuje zejmé…

Cena (vč. DPH): 180,00 Kč
Cena bez DPH: 163,64 Kč
ISBN: 978-80-7204-931-8
ks
Novinka
© 2016 AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.